Změna vzhledu: standard, oranž; Přidat návrh barev

 
Barvínek, Podomí 155 683 04, Drnovice
IČO : 45659648
info@barvinek.net
TDP
MENU  Kalendář akcí
  Fotogalerie
  Srub

  Pro dárce
  Vzkazovník
Novinky na mail
Novinky na stránkách přímo na vᚠe-mail. Stačí se zaregistrovat!


Barvičky
Přejete si, abychom vám posílali nᚠzpravodaj  e-mailem?
Zadejte svoji emailovou adresu pro zařazení do databáze:Statistiky
E-mail
Přihlášení>>>

Bohužel, při přechodu našeho poskytovatele na jiný systém, byla omezena možnost přihlašovat se do mailu přímo z našich stránek.Třeba tuto mouchu časem odstraní.
Podporují nás

V roce 2011 nás podporovala Nadace Tři brány


Webové stránky byly upraveny díky finančí podpoře Nadace AUXILIA.


Projekt Barvínek pro děti a mládež


Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina


Barvínek je zapojen do projektu Sí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, který je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR http://evvojmk.net


PodomskĂŠ prĂŻĂĄk
14/09/2017 07:36:29  
BliŞťí informace na pøiloŞenÊm plakåtu.
PlakĂĄt...

Úklid Studnických luk
16/08/2017 08:28:13  
V sobotu 19.8. zhruba od 9 hodin råno bude probíhat úklid posekanå tråvy z Pøírodní rezervace StudnickÊ louky. VÏtťí èåst uŞ je uklizenå místním zemÏdÏlcem, na nås je poklidit èåst kolem potoka.

TakĹže kdo mĂĄte èas a chu se v sobotu pøidat, dejte vĂŹdĂŹt MaruĹĄce HorĂ...

Celý článek::>>

TDP 2017
18/05/2017 13:26:25  
Informace k letoťnímu roèníku Tour jsou uvedeny zde: na strånkåch TOUR...

ADVENTNÍ VÍKEND ANEB PODOMSKÉ KOLEDOVÁNÍ 2016
28/11/2016 08:09:40  
PozvĂĄnka

UŞ v sobotu 10.12. od 13:00 probÏhnout Adventní dílny. Od 16:30 bude nåsledovat vystoupení ŞåkÚ ZŠ a od 18.00 spoleènÊ koledovåní....

TDP 2016
30/05/2016 14:15:20  
Informace k letoťnímu roèníku Tour jsou uvedeny zde: na strånkåch TOUR...

Stránky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Š Barvinek 2005-2008, designed and created by Zouhar.