Změna vzhledu: standard, oranž; Přidat návrh barev

 
Barvínek, Podomí 155 683 04, Drnovice
IČO : 45659648
info@barvinek.net
TDP
MENU  Kalendář akcí
  Fotogalerie
  Srub

  Pro dárce
  Vzkazovník
Novinky na mail
Novinky na stránkách přímo na váš e-mail. Stačí se zaregistrovat!


Barvičky
Přejete si, abychom vám posílali náš zpravodaj  e-mailem?
Zadejte svoji emailovou adresu pro zařazení do databáze:Statistiky
E-mail
Přihlášení>>>

Bohužel, při přechodu našeho poskytovatele na jiný systém, byla omezena možnost přihlašovat se do mailu přímo z našich stránek.Třeba tuto mouchu časem odstraní.
Podporují nás

V roce 2011 nás podporovala Nadace Tři brány


Webové stránky byly upraveny díky finančí podpoře Nadace AUXILIA.


Projekt Barvínek pro děti a mládež


Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina


Barvínek je zapojen do projektu Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, který je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR http://evvojmk.net


Adventní víkend 2010 aneb koledování
20/12/2010 09:07:41  
Jako každým rokem, i letos se konal kouzelný víkend nazvaný „Koledování“. V pátek 10.12. se všichni účastníci sešli v 18.00 hodin ve škole v Podomí, a že jich letos bylo! Ubytovali jsme se a přizvané děti z Brna a Olomouce si prohlédly školu. Všichni si vyrobili jmenovky, abychom na sebe nevolali: „Hej ty!“ a o něco později jsme v tělocvičně hráli seznamovací hry. Potom jsme my velcí společně vyráběli perníčky a vizovické pečivo. Maloušci se od nás oddělili a ve školní družině vyráběli maňásky pro své sobotní vystoupení. Na závěr dne nám Maruška Horáková s paní učitelkou Zouharovou a deváťačkami a pustily video o chudobě v rozvojových zemích. Byl nám vysvětlen projekt, který letos ve škole v této předvánoční době proběhl a má pomoci dětem v těchto oblastech. Spočívá v tom, že celý týden deváťačky sbíraly od dětí výrobky a staré hračky v dobrém stavu, které už nepoužívají a v sobotu, když se škola otevřela veřejnosti k tradičním adventním dílnám, udělaly „bleší trh“ Tam si tyto hračky, přáníčka, aj. mohli lidé koupit za cenu, kterou si víceméně sami zvolili.

V sobotu po snídani jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme celé dopoledne chodili po stanovištích a plnili různé úkoly. Např. jsme vyráběli lucerničky, dělali čokoládu, zkoušeli si nějaké vánoční zvyky, pekli vánočky, tvořili ruční papír a hlavně zpívali koledy. Odpoledne byla škola otevřená i pro veřejnost, takže si každý chodil, jak chtěl po zajímavých dílnách, kde se dalo vyzkoušet lití olova, drátkování, výroba gelových svíček apod. Celé odpoledne bylo završené vystoupením některých žáků z podomské školy a nakonec i nás – účastníků víkendovky. Až se škola vyprázdnila a zůstali v ní jen ti, kteří zde přespávali, šli jsme koledovat s našimi lucerničkami. Obešli jsme několik domů, popřáli veselé Vánoce a promrzlí, ale spokojení se vrátili zpět do školy. Tady už na nás čekala skvělá večeře v podobě bramborové kaše, zeleniny a výborného smaženého filé. Po večeři nám byly nabídnuty tři možnosti, jak se bude náš program vyvíjet dál – koukání na film, zhlédnutí báječného rockového koncertu bratrů Burešových a Františka Zouhara nebo vlastní činnosti. Tak se všichni rozprchli a myslím, že si každý našel to své.

V neděli si někteří dokončili obrázky z ručního papíru a pak už nás čekal pouze úklid tříd, ve kterých jsme spali, trocha řádění ve sněhu a odchod k domovům. Víkend byl krásný, a když zacinkám rolničkou, kterou jsem (jako všichni zúčastnění) dostala jako dáreček v sobotu od pořadatelů, zjeví se mi v hlavě krásná atmosféra, která panovala celý víkend. Neopakovatelná, kouzelná atmosféra.

Simona Davidová, žákyně 8. třídy ZŠ Podomí

Fotky z této akce a odkazy na ně naleznete na webových stránkách školy www.zspodomi.cz. Akce byla finančně podpořena obecními úřady v Podomí, Ruprechtově, Senetářově a v Krásensku.

Charitativní akce, která v rámci tohoto víkendu proběhla, se uskutečnila ve spolupráci ZŠ Podomí a Barvínku, s využitím materiálů organizace „Česko proti chudobě“. Návštěvníci adventních dílen nákupem zboží na našem stánku mohli přispět buď na očkování afrických dětí proti smrtelným nemocem, na školu v Africe či adopci na dálku. Průzkum prokázal, že lidé, kteří přispívali (mnohdy i samotné děti), cítí jako nejvíce potřebné podpořit očkování dětí proti smrtelným nemocem. Za utrženou částku budou zakoupeny přes mezinárodní organizaci UNICEF (www.unicef.cz) čtyři ručně šité panenky, z nichž každá symbolizuje jedno dítě, kterému se náš finanční dar dostane. Výše jmenovaná organizace garantuje, že jim za tuto částku bude nakoupena kompletní vakcinace proti nejvíce nebezpečným nemocem. Rádi bychom na tuto akci navázali něčím podobným na dětském karnevalu, který se v naší škole uskuteční v únoru příštího roku.

Další připravované akce pro děti a veřejnost v ZŠ Podomí:

Únor 2011:
zápis budoucích prvňáčků
školní ples
dětský karneval

Březen 2011:
Noc s Andersenem
sportovní, matematické a recitační soutěže
výchovný koncert skupiny Marbo
a další…


© Barvinek 2005-2008, designed and created by Zouhar.