Změna vzhledu: standard, oranž; Přidat návrh barev

 
Barvínek, Podomí 155 683 04, Drnovice
IČO : 45659648
info@barvinek.net
TDP
MENU  Kalendář akcí
  Fotogalerie
  Srub

  Pro dárce
  Vzkazovník
Novinky na mail
Novinky na stránkách přímo na váš e-mail. Stačí se zaregistrovat!


Barvičky
Přejete si, abychom vám posílali náš zpravodaj  e-mailem?
Zadejte svoji emailovou adresu pro zařazení do databáze:Statistiky
E-mail
Přihlášení>>>

Bohužel, při přechodu našeho poskytovatele na jiný systém, byla omezena možnost přihlašovat se do mailu přímo z našich stránek.Třeba tuto mouchu časem odstraní.
Podporují nás

V roce 2011 nás podporovala Nadace Tři brány


Webové stránky byly upraveny díky finančí podpoře Nadace AUXILIA.


Projekt Barvínek pro děti a mládež


Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina


Barvínek je zapojen do projektu Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, který je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR http://evvojmk.net


 Volnočasové aktivity
Mimoškolní činnost

V oblasti práce s dětmi a mládeží Barvínek působí zejména v regionu čtyřech spádových obcí (Podomí, Ruprechtov, Senetářov a Krásensko), jejichž děti docházejí do ZŠ. Barvínek se od svého založení snaží suplovat funkci středisek volného času ve městech a vytvářet tak prevenci sociálně patologických jevů a pozitivní vil na výchovu dětí.

V roce 1997, tedy v roce založení sdružení, byla hlavní náplní Barvínku mimoškolní činnost dětí a mládeže. Vznikl výtvarný a sportovní kroužek pro maminky s dětmi, kroužek netradičních sportů, klub bojového umění, divadelní křoužek. V roce 2000 pak vznikl Přírodovědný klub Mraveniště, jehož členové se setkávají přibližně každý měsíc na víkendových akcích či exkurzích, které jsou založeny na přírodovědném, sociálním a historickém poznávání rodného kraje. V roce 2002 byla založena tzv. „outdoorová“ sekce v oblasti mimoškolní činnosti pro děti a mládež, pod kterou se rozběhly kluby jako vodácký či lanových aktivit. Členové Barvínku postupně získávají i požadované akreditované osvědčení pro jeho vedoucí.


Akce pro veřejnost

Kromě pravidelných kroužků a klubů Barvínek organizuje i jednorázové, většinou již tradiční akce. Jejich cílem je jednak oslovit i neorganizované děti, ale především umožnit dětem a rodičům společně trávit volný čas. Akce jsou jak sportovní, tak i relaxační a vzdělávací. Při organizaci těchto akcí se sdružení snaží o navázání spolupráce s ostatními organizacemi regionu.
 • Dětský karneval
 • Den dětí - Pohádkový les
 • Tour de Podomí 2008 (cyklistický závod)
 • O pohár starostky obce Krásenko (turnaj ve florballu)
 • Střelecká soutěž
 • Indiánská vesnice (tábor pro rodiče s dětmi)
 • Tenisový turnaj
 • Poprázdninový desetiboj
 • Drakiáda
 • Jaké je to asi v Čudu aneb Víkend na draka (víkend pro děti a prarodiče, spolupráce s Prázdninovou školou Lipnice)
 • Dílny vánočních tradic aneb Koledování
© Barvinek 2005-2008, designed and created by Zouhar.